011. Kulajda se zastřeným vejcem (1,3,7)

89

Kulajda na staročeský způsob s houbami, bramborem a zastřeným vejcem